Hechtel-Eksel T.C.

Dennenstraat 9 bus 1, Eksel

Ria Oyen 0472 782 378   www.tchechteleksel.be

Réserver un terrain

Informations de réservation

  • Hechtel-Eksel T.C. dispose de 6 terrains
  • Seuls les membres peuvent réserver un terrain à/au Hechtel-Eksel T.C..

Inloggen

Inloggen met je VTV nummer (0 als eerste cijfers niet mee ingeven)
paswoord is (xxxx zie mail voor uitleg) en kan je best direct veranderen als je wil.

Vaste reservatie (wekelijks)

Wil je voor meerdere weken (vast uur) reserveren?  Bel dan even met Ria 0472 782 378 (ook voor andere vragen)